تعرفه خدمات

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’shadow’ bottom_border=’border-extra-arrow-down’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” scroll_down=’aviaTBscroll_down’ id=” color=’alternate_color’ custom_bg=’#92bbe8′ src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_enable=’aviaTBoverlay_enable’ overlay_opacity=’0.9′ overlay_color=’#b0cbe8′ overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′]

[av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ sort=”]
[av_toggle title=’بیمه عادی’ tags=”]

تعرفه و ظوابط دندان پزشکی تهران سال 96

قابل اجرا از تاریخ 01/07/96

تعرفه های تخصصی صرفا به دندانپزشکان با تخصص مندرج در ستون ” نوع تخصص مشمول تعرفه تخصصی ” پرداخت می گردد . به عنوان مثال : در صورت کشیدن دندان توسط ” جراح فک و صورت ” ، تعرفه تخصصی لحاظ خواهد شد و چنانچه کشیدن دندان توسط ” متخصص پروتز ” انجام شود ؛ تعرفه معادل عمومی محاسبه خواهد شد .
اخذ هرگونه وجه اضافی تحت عناوین مختلف از جمله کیفیت مواد ، لابراتور ، دست دندان خارجی و غیره ممنوع بوده و دندانپزشک یا مرکز فقط ملزم به دریافت فرانشیز (سهم بیمار) براساس تعرفه های ذیل خواهد بود و پس از تکمیل سقف ریالی تعیین شده برای بیمه شده ، مرکز کل هزینه را البته براساس تعرفه های ذیل از بیمار دریافت خواهد نمود . به عبارتی مبنای پرداختی بیمار برای کل خدمات ارائه شده، تعرفه های قرارداد خواهد بود . شایان ذکر است عدم دریافت فرانشیز (سهم بیمار) نیز تخلف محسوب می گردد .
کد خدمت نوع خدمات

(معاینه و تشخیص)

تعرفه عمومی

(به ریال)

تعرفه تخصصی

(به ریال)

نوع تخصص مشمول

تعرفه تخصصی

توضیحات
0120 D ویزیت و طرح درمان 180 , 000 250 , 000 کلیه تخصص ها شامل معاینه کامل دهان و دندانها ، تکمیل پرونده و ارائه و ثبت طرح درمان اولیه و در صورت لزوم تجویز دارو ، گرافی و آزمایش ، پرداخت ، یکبار در هر دوره درمان می باشد . درصورت یکی بودن معاینه کننده و درمانگر ویزیت منتهی به درمان ، قابل پرداخت نمی باشد .
0220 D رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ 165 , 000 165 , 000 —-  
0240 D رادیوگرافی اکلوزال 280 , 000 280 , 000 —-  
0330 D رادیوگرافی پانورکس 427 , 000 427 , 000 —-  
0340 D رادیوگرافی لترال سفالومتری 427 , 000 427 , 000 —- در کلیه گرافی های پانورکس و سفالومتری درج مشخصات بیمار و تاریخ الزامیست .
کد خدمت نوع خدمات (جراحی) تعرفه عمومی

(به ریال)

تعرفه تخصصی

(به ریال)

نوع تخصص مشمول

تعرفه تخصصی

توضیحات
7141 D کشیدن هر دندان قدامی 510,000 670,000 جراح فک و صورت
7142 D کشیدن هر دندان خلفی 610,000 800,000 جراح فک و صورت
7143 D کشیدن هر دندان عقل 760,000 980,000 جراح فک و صورت
7220 D جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسج نرم 1,330,000 2,000,000 جراح فک و صورت قسمتی از تاج با استخوان پوشیده شده و نیاز به فلپ نسج نرم موکوپریوستال و بخیه موضع دارد . هزینه فلپ و بخیه در محاسبات لحاظ شده و جداگانه محاسبه نخواهد شد . ارسال گرافی قبل و پس از عمل ضروریست .
7240 D جراحی دندانی ریشه نهفته در نسج سخت 2,160,000 3,240,000 جراح فک و صورت تمام یا بیشتر تاج با استخوان پوشیده شده و نیاز به فلپ نسج نرم و برداشت استخوان و بخیه موضع می باشد. هزینه فلپ و بخیه در محاسبات لحاظ شده و جداگانه محاسبه نخواهد شد . ارسال گرافی قبل و پس از عمل ضروریست .
7320 D آلوئوپلاستی نیم فک 1,330,000 2,000,000 جراح فک و صورت همراه با کشیدن قابل پرداخت نمی باشد و صرفا قبل از انجام – ست دندان قابل پرداخت است . ارسال گرافی قبل و بعد از درمان ضروریست .
7410 D کیست و تومورهای کوچک داخل استخوانی 2,330,000 3,490,000 جراح فک و صورت ارسال گرافی قبل و بعد از عمل ضروریست .
7340 D عمیق کردن وستیبول نیم فک 2,330,000 3,490,000 جراح فک و صورت پریو صرفا ” پیش از انجام پروتز متحرک قابل پرداخت است . ارسال گرافی پانورکس قبل از کار ضروریست .
7960 D فرنکتومی

(تخصص فک و صورت و پریو)

1,110,000 1,660,000 جراح فک و صورت پریو ذکر ناحیه مورد عمل ضروریست .
7510 D بازکردن آبسه داخل دهان 390,000 500,000 جراح فک و صورت
7515 D درمان درای ساکت 190,000 190,000 —-
7280 D اکسپوز کردن دندان 1,890,000 2,830,000 جراح فک و صورت پریو –

اطفال

صرفا برای تسهیل رویش دندان نهفته
7910 D یخچه هر ناحیه 210,000 210,000 —-
3410 D آمپوتاسیون ریشه 1,660,000 2,500,000 جراح فک و صورت پریو خدمت مستقل بوده و همراه کشیدن دندان قابل پرداخت نمی باشد . ارسال گرافی قبل از عمل ضروریست .
7286 D بیوپسی از بافت نرم 1,280,000 1,910,000 جراح فک و صورت پریو
7285 D بیوپسی از بافت سخت 1,890,000 2,830,000 جراح فک و صورت پریو
کد خدمت نوع خدمات (اندو) تعرفه عمومی

(به ریال)

تعرفه تخصصی

(به ریال)

نوع تخصص مشمول

تعرفه تخصصی

توضیحات
3220 D پالپوتومی اورژانس 610,000 800,000 متخصص اندو همراه با درمان ریشه توسط همان دندانپزشک قابل پرداخت نمی باشد .
3310 D درمان ریشه یک کاناله 1,450,000 1,890,000 متخصص اندو گرافی (یا حین کار یا گوتا یا فایل) و پس از درمان
3320 D درمان ریشه دو کاناله 2,180,000 2,830,000 متخصص اندو
3330 D درمان ریشه سه کاناله 3,070,000 3,990,000 متخصص اندو
3350 D درمان ریشه چهار کاناله 3,460,000 4,490,000 متخصص اندو
3311 D درمان ریشه یک کاناله دندان 7 1,580,000 2,060,000 متخصص اندو
3321 D درمان ریشه دو کاناله دندان 7 2,340,000 3,040,000 متخصص اندو
3331 D درمان ریشه سه کاناله دندان 7 3,400,000 4,430,000 متخصص اندو
3337 D درمان ریشه چهار کاناله دندان 7 3,850,000 5,010,000 متخصص اندو
3312 D درمان ریشه یک کاناله دندان 8 1,730,000 2,250,000 متخصص اندو
3322 D درمان ریشه دو کاناله دندان 8 2,570,000 3,330,000 متخصص اندو
3338 D درمان ریشه سه کاناله دندان 8 3,680,000 4,780,000 متخصص اندو
3339 D درمان ریشه چهار کاناله دندان 8 4,180,000 5,440,000 متخصص اندو
3346 D درمان مجدد یک کاناله 1,730,000 2,600,000 متخصص اندو
3347 D درمان مجدد دو کاناله 2,570,000 3,850,000 متخصص اندو گرافی قبل و پس از درمان
3348 D درمان مجدد سه کاناله 3,680,000 5,520,000 متخصص اندو
3349 D درمان مجدد چهار کاناله 4,180,000 6,280,000 متخصص اندو
3371 D درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 7 1,840,000 2,770,000 متخصص اندو
3372 D درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 7 2,790,000 4,180,000 متخصص اندو
3373 D درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 7 3,900,000 5,850,000 متخصص اندو  
3374 D درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان 7 4,630,000 6,950,000 متخصص اندو
3381 D درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 8 1,970,000 2,970,000 متخصص اندو
3382 D درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 8 3,100,000 4,650,000 متخصص اندو
3383 D درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 8 3,820,000 5,720,000 متخصص اندو
3384 D درمان مجدد ریشه چهار کاناله دندان 8 4,570,000 6,860,000 متخصص اندو
3410 D رزکسیون و رتروگرید یک ریشه 2,570,000 3,850,000 متخصص اندو

فک و صورت -پریو

گرافی قبل و پس از درمان
3421 D رزکسیون و رتروگرید دو ریشه 3,230,000 4,850,000 متخصص اندو

فک و صورت -پریو

3425 D رزکسیون و رتروگرید سه ریشه 3,510,000 5,270,000 متخصص اندو

فک و صورت -پریو

3351 D اپکسیفیکیشن دندان دائمی (کل جلسات) 2,340,000 3,510,000 متخصص اندو-اطفال شامل بازکردن دندان ، آماده سازی فضای کانالها ، جایگذاری دارو و همچنین درآوردن داروی داخل کانال و مراحل لازم برای قراردادن ماده پرکردگی نهائی ریشه همراه با کلیه رادیوگرافی های موردنیاز
3353 D درمان پرفوراسیون باMTA یا cem-cement 1,160,000 1,670,000 متخصص اندو  
3355 D اپکسوژنزیس دندان 1,280,000 1,930,000 متخصص اندو-اطفال  
کد خدمت نوع خدمات (ترمیم) تعرفه عمومی

(به ریال)

تعرفه تخصصی

(به ریال)

نوع تخصص مشمول

تعرفه تخصصی

توضیحات
2140 D ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی 1,120,000 1,450,000 ترمیمی درصورت تکرار ترمیم کمتر از یکسال ، ذکر دلائل شکست ضروریست . در صورت انجام دو ترمیم روی یک دندان به ترمیم با سطوح بیشتر یک سطح اضافه میشود . در صورت ترمیم بیش از سه دندان ارسال گرافی قبل و بعد الزامی است و هزینه بیلداپ در ترمیم دندانهای اندو شده MOD ، ترمیم دنداهای با بیش از دو کاسپ ریداکت شده ، ترمیم دندان قدامی اندو شده کلاس چهار قابل پرداخت است . ارسال گرافی بعد از عمل ضروری است .
2150 D ترمیم آمالگام دو سطحی 1,340,000 1,740,000 ترمیمی
2160 D ترمیم آمالگام سه سطحی 1,470,000 1,910,000 ترمیمی
2161 D بیلد آپ تاچ با آمالگام 1,670,000 2,180,000 ترمیمی
2330 D ترمیم اچ نوری کلاس پنج یا یک سطحی 1,280,000 1,670,000 ترمیمی
2331 D ترمیم اچ نوری دو سطحی یا کلاس سه 1,470,000 1,910,000 ترمیمی
2332 D ترمیم اچ نوری سه سطحی یا کلاس چهار 1,620,000 2,100,000 ترمیمی
2335 D بیلداپ تاج با کامپوزیت 1,810,000 2,350,000 ترمیمی
2390 D کامپوزیت لامینیت (ونیر) 2,120,000 2,760,000 ترمیمی – پروتز منظور پوشش کامل سطح لبیال است – صرفا جهت دندان قدامی . ارسال فتوگرافی قبل و بعد و یا تائید قبل الزامی است .
2951 D پین داخل عاج هر عدد 250,000 250,000 ترمیمی تا دو عدد در هر دندان قابل پرداخت است .
3950 D پین داخل کانال هر عدد 270,000 270,000 ترمیمی برای هر دندان اندو شده متناسب با تعداد کانال و حداکثر تا 2 پین قابل پرداخت است .
4321 D اسپلینت کامپوزیت هر دندان 490,000 640,000 ترمیمی – اطفال

فک و صورت

صرفا جهت دندانهای تروماتیزه و لق – اسپلینت بعد از ارتو قابل پرداخت نمی باشد . ارسال گرافی بعد از درمان ضروریست .
کد خدمت نوع خدمات (ارتودنسی) تعرفه عمومی

(به ریال)

تعرفه تخصصی

(به ریال)

نوع تخصص مشمول

تعرفه تخصصی

توضیحات
8210 D پلاک متحرک ارتودنسی هرفک 8,090,000 12,130,000 ارتودنسی-اطفال ارائه طرح درمان ، تهیه گرافی های پانورکس و لترال سفالومتری ، تهیه کست تشخیصی ، تهیه فتوگرافی بیمار و تایید قبل از درمان
8220 D براکت ثابت هرفک 19,430,000 29,140,000 ارتودنسی ارائه طرح درمان ، تهیه گرافی های پانورکس و لترال سفالومتری ، تهیه کست تشخیصی ، تهیه فتوگرافی بیمار و تایید قبل از درمان ، پلاک نگهدارنده پس از درمان ثابت ، جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد.
8215 D دستگاه عادت شکن 4,730,000 7,090,000 ارتودنسی-اطفال
8222 D ارتودنسی کامل فکین در بیماران ارتوسرجری 46,730,000 7,090,000 ارتودنسی توضیحات مانند ارتو ثابت
8212 D پلاک فانکشنال 9,980,000 14,960,000 ارتودنسی-اطفال توضیحات مانند ارتو متحرک
D ریتینر ثابت یا متحرک (هرفک) 2,310,000 2,840,000 ارتودنسی-ترمیمی
کد خدمت نوع خدمات (پریو) تعرفه عمومی

(به ریال)

تعرفه تخصصی

(به ریال)

نوع تخصص مشمول

تعرفه تخصصی

توضیحات
D جرم گیری کامل هرفک (بزرگ سال) 610,000 610,000 —- برای بیماران بالای 12 سال یک بار درسال . درصورت نیاز به جرم گیری بیش از یکبار درسال نیاز به درخواست و تایید جداگانه میباشد . درصورت انجام توسط بهداشتکاران دارای مدرک معتبر دانشگاهی 50% تعرفه دندانپزشک عمومی قابل پرداخت است
D جرم گیری کامل دوفک (بزرگ سال) 1,050,000 1,050,000 —-
D بروساژ هرفک 120,000 120,000 —-
D فلپ نیم فک 2,590,000 3,880,000 پریو به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب جهت دیر درمان سطح ریشه و برداشت بافت گرانولیشن ، گرافی پانورکس قبل از عمل
D فلپ 6/1 دهان 3,200,000 3,300,000 پریو
D پیوند لثه یک دندان 2,640,000 3,960,000 پریو همراه با فلپ ، افزایش طول تاج ، ژنژیوکتومی و غیره قابل پرداخت نمی باشد .
D افزایش طول تاج همراه با فلپ 1,650,000 2,150,000 پریو صرفا در دندان کاندید روکش و به دندانهای مجاور تعلق نمیگیرد.
D همی سکشن و قطع ریشه 1,430,000 2,150,000 پریو – فک و صورت – اندو شامل جداکردن یک دندان چند ریشه ای به قسمت های جدا از هم دارای ریشه و تاج . همچنین می تواند شامل در آوردن یک یا چند تا از آن قسمت ها باشد .
D دیستال وج 1,160,000 1,740,000 پریو این درمان در ناحیه بی دندانی که درگیر بیماری پریودونتال است انجام میشود . از برشهای ژنژیوال برای برداشتن وج بافتی استفاده میشود . هدف از این پروسه درمانی دسترسی و اصلاح ضایعه استخوانی زیر آن و ایجاد تطابق دقیق لبه های  فلب است . صرفا درمورد آخرین دندان هر نیم فک و همراه افزایش طول تاج قابل پرداخت نمیباشد .
کد خدمت نوع خدمات (پروتز) تعرفه عمومی

(به ریال)

تعرفه تخصصی

(به ریال)

نوع تخصص مشمول

تعرفه تخصصی

توضیحات
D دست دندان 17,320,000 25,980,000 پروتز نیاز به رویت بیمار بعد از درمان توسط دندانپزشک معتمد
D نیم دست دندان 9,990,000 14,990,000 پروتز
D پلاک کرم کبالت هرفک 12,200,000 18,320,000 پروتز
D پارسیل آکریلی تا 5 دندان 3,890,000 5,830,000 پروتز
D به ازا هردندان اضافه 389,000 582,000 پروتز
D پروتز آکریلی تا دو دندان (فیلیپر) 2,330,000 3,500,000 پروتز
D ریلاین هرفک 1,670,000 2,500,000 پروتز درصورتیکه دست دندان قبل از یکسال نیاز به ریلاین داشته باشد شامل هزینه مجدد نمیشود.
D ریبیس هر فک 2,280,000 3,420,000 پروتز
D تعمیر پروتز شکسته 1,390,000 1,390,000 پروتز
D پروتز ثابت هر واحد (PFM) 4,050,000 5,280,000 پروتز – ترمیمی شامل تمام جلسات (تراش و قالبگیری و ساخت نمپ-امتحان فریم –امتحان پرسنل – تحویل موقت و سمان دائم ) درکلیه درمان های پروتز هزینه لابراتور لحاظ شده و جداگانه از بیمار دریافت نخواهد شد . گرافی قبل از تراش و پس از سمان
D پروتز ثابت (PFM)(دندان جایگزین شونده یا Pontic) 3,330,000 4,330,000 پروتز – ترمیمی
D روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم 5,220,000 6,780,000 پروتز – ترمیمی صرفا در دندانهای قدامی ، در روکش زیر کونیوم ، ارائه گرافی پس از تراش و قبل یا پس از سمان
D پست ریختگی 1,890,000 2,450,000 پروتز – ترمیمی گرافی قبل و بعد از کار
D فایبر پست +ترمیم 1,670,000 2,170,000 پروتز – ترمیمی هزینه شامل سمان پست و ساخت core میباشد .
D پرسلن لامینیت 5,440,000 8,160,000 پروتز – ترمیمی ذکر علت انتخاب درمان و رویت بیمار
D خارج کردن روکش های قدیمی 280,000 280,000 ——
D خارج کردن هر پین یا پست 260,000 260,000 ——
D خارج کردن بریج قدیمی 500,000 500,000 ———
D چسباندن بریج قدیمی 450,000 450,000 ——
D نایت گارد 390,000 390,000 ———
D 2,550,000 2,550,000 پروتز
کد خدمت نوع خدمات (اطفال) تعرفه عمومی

(به ریال)

تعرفه تخصصی

(به ریال)

نوع تخصص مشمول

تعرفه تخصصی

توضیحات
7151 D کشیدن قدامی(شیری/دائمی) 330,000 430,000 اطفال
7152 D کشیدن خلفی(شیری/دائمی) 440,000 570,000 اطفال
7153 D پالپوتومی دندان شیری 660,000 860,000 اطفال
1206 D بروساژو فلوراید تراپی هرفک 460,000 610,000 اطفال
1351 D فیشور سیلنت هر دندان 770,000 1,000,000 اطفال پوشاندن سطح مبنا که به صورت شیمیایی یا مکانیکی آماده شده تا از پوسیدگی پیشگیری شود تا سه سال پس از رویش قابل پرداخت است .
2930 D روکش استیل ضدزنگ (SSC) 1,430,000 1,860,000 اطفال گرافی پس از درمان
2142 D ترمیم آمالگام کلاس 5 یا یک سطحی 1,210,000 1,570,000 اطفال
2152 D ترمیم آمالگام دو سطحی 1,450,000 1,890,000 اطفال
2162 D ترمیم آمالگام سه سطحی 1,600,000 2,080,000 اطفال
2340 D ترمیم اچ نوری کلاس 5 یا یک سطحی 1,390,000 1,800,000 اطفال
2341 D ترمیم اچ نوری دوسطحی کلاس سه 1,600,000 2,080,000 اطفال
2342 D ترمیم اچ نوری سه سطحی کلاس چهار 1,760,000 2,290,000 اطفال
1510 D (SM) ثابت یک طرفه (بند و لوپ) 3,300,000 4,950,000 اطفال گرافی قبل و پس از درمان
1515 D (SM) ثابت دوطرفه (لینگوال آرچ) 3,690,000 5,530,000 اطفال گرافی قبل و پس از درمان
D استریپ هر دندان 330.000 500,000 اطفال
1525 D متحرک space maintainer 3,190,000 4,790,000 اطفال گرافی قبل و پس از درمان
3230 D پالپکتومی دندان شیری قدامی 890,000 1,160,000 اطفال گرافی پس از درمان
3240 D پالپکتومی دندان شیری خلفی 1,160,000 1,510,000 اطفال گرافی پس از درمان

[/av_toggle]
[av_toggle title=’بانک های طرف قرارداد’ tags=”]
بانک صادرات – بانک تجارت – بانک مسکن – بانک ملی – بانک رفاه

خدمات پخش درمان ریشه

الف : درمان ریشه
1 کانال 1,610,000
2 کانال 2,640,000
3 کانال 3,450,000
4 کانال 3,970,000
ب : درمان ریشه مجدد
1 کانال 1,820,000
2 کانال 3,300,000
3 کانال 3,900,000
4 کانال 4,450,000
پ : Apexogenesis (هردندان) 480,000
ج : Apexification هر ریشه دندان دائمی (کل جلسات) 1,090,000
د : (رز کسیون ورتروکرید ریشه)
1 ریشه 1,820,000
2 ریشه 3,300,000
3 ریشه 3,900,000
درمان پرفوراسیون یا MTA یا cem-cement 1,100,000
کلسیم هیدرو کساید 500,000

توضیحات

*چنانچه درمان ریشه از روی روکش انجام شده ، و نیاز به تعویض روکش نباشد برای دندانهای قدامی مبلغ 575,000 و برای دندانهای خلفی مبلغ 700,000 ریال به مجموع هزینه درمان آن دندان اضافه خواهد شد .

1- کلیه خدمات مربوط به درمان ریشه نیاز به تائید دندانپزشک معتمد بانک دارد .

2- ارسال رادیو گرافی (قبل از درمان) و رادیو گرافی بعد از درمان ریشه جهت جهت پرداخت هزینه تمام موارد فوق الزامی است . در صورت عدم ارسال رادیو گرافی ، فقط هزینه ای معادل تعرفه بالپتومی قابل محاسبه و پرداخت می شود .

3- هزینه درمان مجدد ریشه (ری اندو) با رادیو گرافی قبل و بعد و تائید دندانپزشک معتمد بانک قابل پرداخت است .

*ج : هزینه خدمت مذکور شامل بازکردن دندان ، آماده سازی فضای کانال ها و جاگذاری دارو و همچنین در آوردن داروی داخل کانال و مراحل لازم برای قراردادن ماده پرکردگی نهائی ریشه همراه با کلیه رادیوگرافی های مورد نیاز میباشد .

*د : جهت پرداخت هزینه های رزکسیون و رتروکرید ریشه ارسال رادیوگرافی بعد از درمان جهت بررسی تعداد ریشه های درمان شده الزامی است .

 

 

تعرفه درمانی جهت جراح – دندانپزشک

خدمات تشخیصی ، رادیوگرافی ، خدمات اولیه

1– ویزیت و طرح درمان 231,000
2- رادیوگرافی PA و BW ، اکلوزال   168,560

OPG427,000

لترال سفالومتری 427,000

3- پانسمان دندان 115,000
4- خارج نمودن دندان قدامی با ریشه های باقیمانده 530,000
5- خارج نمودن دندان خلفی با ریشه های باقیمانده 630,000
6- خارج نمودن دندان عقل با ریشه های باقیمانده 780,000
7- درمان Dry socket (درای ساکت) * 195,000
8- پالپوتومی اورژانس * 620,000
9- چسباندن روکش قدیمی 265,000
10- چسباندن بریج قدیم (باهر تعداد پایه) 400,000
11- جرمگیری کامل هر فک (بزرگسالان) * 630,000
12- جرمگیری کامل دو فک (بزرگسالان) * 1,090,000
13- بروساژ هر فک * 160,000
14- DandI آبسه دهان (شکافتن آبسه دهان) 400,000
15- بخیه هر ناحیه (بجز موارد جراحی) 360,000

توضیحات :

*توضیح ردیف 1 : شامل معاینه کامل دهان و دندانها ، تکمیل پرونده و ارائه و ثبت طرح درمان اولیه و در صورت لزوم تجویز دارو ، گرافی و آزمایش بوده و پرداخت صرفا یکبار در هر دوره درمان امکان پذیر می باشد .

ضمنا درصورت یکی بودن معاینه کننده و درمانگر ویزیت منتهی به درمان قابل پرداخت نمی باشد .

*توضیح ردیف 7 : درمان Day Soket حداکثر دوجلسه قابل پرداخت است .

*توضیح ردیف 8 : خدمت مورد نظر همراه با درمان ریشه توسط همان دندانپزشک قابل پرداخت نمی باشد .

*توضیح ردیف 11 و 12 و 13 : صرفا برای بیماران بالای 12 سال قابل پرداخت می باشد . همچنین خدمات فوق یک بار درسال قابل پرداخت بوده و در صورت نیاز به جرمگیری بیش از یکبار در سال نیاز به درخواست و تائید جداگانه می باشد .

*توضیح ردیف 15 : ردیف مزبور صرفا در موارد تروما قابل پرداخت و در خصوص موارد جراحی دندان قابل پرداخت نمی باشد .

 

خدمات بخش جراحی

1- جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج نرم * 1,500,000
2- جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج سخت * 2,180,000
3- آلوئوپلاستی هر فک * 1,950,000
4-فونکتومی (ذکر ناحیه مورد عمل الزامی است) 880,000
5- فلپ نیم فک * 2,700,000
6-فلپ 4/1 دهان * 1,800,000
7-جراحی افزایش طول تاج همراه با فلپ(صرفا در دندان کاندید روکش قابل پرداخت بوده و به دندان های مجاور تعلق نمیگیرد)

جراحی افزایش طول تاج برای دندان مجاور دندان اول

جراحی افزایش طول تاج حین جراحی

1,720,000

0

 

600,000

600,000

8-کورتلژ هرفک * 920,000
9- جراحی همی سکشن و یا روت آمپولیشن دندان * 1,660,000
10-جراحی کپست و یا تومورهای کوچک استخوان * 2,070,000
11- جراحی کپست و با تومورهای با قطر بیشتر از 5/2cm 2,300,000
12-وستیبولاستی نیم فک * 1,380,000
13- دپتال وح * 1,040,000
14- دستگاه وج فر حین جراحی 520,000

خدمات بخش جراحی نیاز به تائید دندانپزشک معتمد بانک دارد  *

*توضیح ردیف 1 : قسمتی از لاح یا استخوان پوشیده شده و فلپ نسج نرم موکوپر و بخیه موضع دارد . هزینه فلپ و بخیه در محاسبات لحاظ شده و جداگانه محاسبه نخواهد شد . جهت پرداخت هزینه گرافی قبل و پس از عمل الزامی است .

 

خدمات بخش پروتز

1- پروتز کامل هرفک 10,600,000
2- پروتز پارسیل کروم کیالت هر فک 10,100,000
3- پروتز پارسیل آکریلی هر فک (تا 5دندان) 4,600,000
4- هردندان اضافه 400,000
5- پروتز ثابت هر واحد * 4,250,000
6- پروتز ثابت (دندان جایگزین شونده یا PONTIC)هرواحد* 3,680,000
7- پروتز پارسیل فلکسی هر فک 8,050,000
8-POST ریختگی هر واحد 2,070,000
9- ریلاین هر فک * 1,670,000
10-Re Base هر فک 2,240,000
11-Night guard 2,530,000
12-تعمیر پروتز با روکش شکسته (متحرک) 1,210,000
13-FRC بریج 6,320,000
14- بیرون آوردن بریج با روکش 290,000
15- فلیپر یک دندان پلاک آکریلی (حداکثر تا دندان) 1,150,000
16- افزودن به دنجر یا پلاک پارسیل – کروم کبالت قدیمی 460,000
17- اسپلنت یک دندان لق (بعد از ارتودنسی غیرقابل پرداخت است) 460,000
18- مریلند بریج 5,750,000
19- الکتروسرجری * 575,000
20- اوردنچر (پروتز کامل متگی بر ایمپلنت)-هرفک 12,000,000
21- ترمیم پروتز ثابت 1,500,000

توضیحات

ردیف های 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-13-18-20- نیاز به تائید دندانپزشک معتمد بانک دارد .

*توضیح ردیف 5 و6 : خدمات مذکور شامل تمام جلسات درمان (تراش و قالبگیری و ساخت پمپ ، امتحان فریم ، امتحان پرسلن ، تحویل موقت و سمان دائم) میباشد . همچنین در کلیه درمان های پروتز هزینه لابراتور لحاظ شده و جداگانه از بیماران قابل اخذ نخواهد بود . ضمنا در خصوص مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد می بایست بیمار قبل از تراش دندان جهت اخذ تائید به دندانپزشک معتمد مراجعه نماید .

*توضیح ردیف 9 : درصورتیکه دست دندان قبل از یکسال نیاز به ریلاین داشته باشد شامل هزینه مجدد نمیشود .

*توضیح ردیف 19 : در خصوص الکترو سرجری رادیوگرافی قبل از درمان الزامی است .

*توضیح ردیف 20 : هزینه مزبور تنها یکبار در طول عمر قابل پرداخت میباشد و در حد پرداختی پروتز کامل محاسبه و منظور میگردد .

 

 

خدمات بخش ترمیمی

1- ترمیم یک سطحی با آمالگام یا کلاس 7 1,210,000
2- ترمیم دو سطحی با آمالگام 1,380,000
3- ترمیم سه سطحی با آمالگام 1,610,000
4- ترمیم نوری یک سطحی یا کلاس 7 1,380,000
5- ترمیم نوری دو سطحی 1,510,000
6- ترمیم نوری سه سطحی 1,790,000
7- بازسازی کامل تاج با آمالگام (Build up) * 1,790,000
8- بازسازی کامل تاج با کامپوزیت نوری (Build up) * 2,070,000
9-Pin داخل کانال   265,000

داخل عاج   230,000

10- خارج کردن پین 370,000
11-Fiber post 520,000
12-GI به عنوان Base 230,000
13- لامینت کامپوزیت * 2,300,000
14- خارج کردن پست 460,000

توضیحات

*توضیح ردیف 1 تا 6 : در صورت انجام دو ترمیم روی یک دندان به ترمیم با سطوح بیشتر یک سطح اضافه میشود .

*توضیح ردیف 7 و 8 : هزینه بیلداپ در ترمیم دندانهای اندو شده MOD ، ترمیم دندانهای با بیش از دو کاسب ریداکت شده ، ترمیم دندان قدامی اندو شده کلاس چهار قابل پرداخت است . جهت پرداخت هزینه بیلداپ ارائه گرافی قبل از شروع درمان الزامی است .

*توضیح ردیف 13 : پرداخت هزینه لامینت کامپوزیت باتوجه به نوع قرارداد و تعهد پرداخت یا عدم پرداخت هزینه توسط هر بانک می باشد .

 

خدمات بخش دندانپزشکی اطفال

1- ترمیم یک سطح با آمالگام 1,330,000
2- ترمیم دو سطح با آمالگام 1,520,000
3- ترمیم سه سطحی با آمالگام 1,770,000
4- ترمیم یک سطحی نوری یا کلاس 7 1,520,000
5- ترمیم نوری دو سطحی 1,670,000
6- ترمیم نوری سه سطحی 1,950,000
7- فیشور سیلنت * 690,000
8- پالپوتومی دندان شیری 690,000
9- خارج نمودن دندان قدامی شیری 480,000
10- خارج نمودن دندان خلفی شیری 550,000
11- پروساژ هرفک 160,000
12- فلوراید تراپی(هرفک) 345,000
13- ssc 1,500,000
14- smمتحرک هر فک * 1,550,000
15- sm ثابت نوع Band loop (یک طرفه) * 2,300,000
16- smثابت نوع ling Arch(دو طرفه) * 2,650,000
17- پالپکتومی
پالپکتومی دندان شیری قدامی 930,000
پالپکتومی دندان شیری خلفی 1,200,000
18- استریب هر دندان 345,000
19- بازسازی کامل تاج با آمالگام * 1,970,000
19- بازسازی کامل تاج با کامپوزیت فوری * 2,280,000

توضیحات

هزینه های فوق برای درمانهای اطفال حداکثر تا سن 12 سال قبل پرداخت بوده و برای سنین بالاتر از 12 سال تعرفه سایر جداول محاسبه خواهد شد .

بندهای 13-14-15-16-17 نیاز به تائید دندانپزشک معتمد بانک دارد .
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]

[/av_section]